Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım Atın !

Kişisel ve İşletme Karbon Ayak İzi Hesaplamaları - Çevre Dostu Olmanın Ölçüsü

Karbon ayak izinizi hesaplayın ve sürdürülebilirliği artırmak için neler yapabileceğinizi öğrenin. Çevre dostu bir gelecek için katkıda bulunun. Karbon ayak izi hesaplayıcımızla ölçümleme yapmaya hemen başlayın.

Karbon Ayak İzi Nedir ve Neden Önemlidir?

Karbon ayak izi, kişisel veya işletme faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazı miktarını ölçen bir metrik sistemdir. Bu ölçüm, çevre dostu bir yaşam sürdürmek için atılabilecek adımları belirlenir.

Basit Adımlar,

Büyük Etkiler.

Birçok basit adım vardır. Bunlar arasında enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşüm yapmak, daha az et tüketmek, toplu taşıma kullanmak ve diğer çevre dostu uygulamaları hayatımıza dahil etmek yer alır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Yöntemleri

Karbon ayak izinizi hesaplayın ve sürdürülebilirliği artırmak için neler yapabileceğinizi öğrenin. Çevre dostu bir gelecek için katkıda bulunun.


Sera gazlarının hesaplanması için farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları, hesaplama süreçleri ve sonuçlarının yorumlanması gibi konular bu alt başlık altında incelenmektedir.

Karbon Azaltma Teknikleri

Karbon ayak izimizi azaltmak, iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmamızı ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya yaratmamızı sağlar.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Yazılımının Sağlayacağı Avantajlar

Karbon ayak izinizi hesaplayın ve sürdürülebilirliği artırmak için neler yapabileceğinizi öğrenin. Çevre dostu bir gelecek için katkıda bulunun.

Sürdürülebilirlik

CarbonIT ile kuruluşunuzun ürettiği karbon salınımını güvenli bir şekilde takip edip yönetebilirsiniz.

Emisyon Hesaplama

Uygulama içerisinde bulunan arayüzler

ve yönlendirme araçları ile

kurumsal faaliyetlerinize yönelik emisyonları hem kolayca hem de en doğru şekilde hesaplayabilirsiniz

Kullanıcı - Rol

Her kullanıcı kendi rolüne uygun yetkilerle sisteme giriş yapmakta ve sadece yetkili olduğu işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Sonuç İzleme

Hesaplama sonuçlarına göre kuruluş tarafından uygulanan emisyon azaltıcı önlemler ve yürütülen projelerin de sonuçları CarbonPress üzerinden izlenebilmektedir.

Raporlama ve Doğrulama

CarbonPress ile, bireylerin, şirketlerin ve kurumların karbon ayak izlerinin dünyada kabul görmüş mevzuat ve standartlar çerçevesinde hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması işlemlerinin yapılması gerçekleştirilir.

İzleme ve Kuruluş Proses

CarbonPress ile kuruluş, proses ve ürün bazında oluşan doğrudan ve dolaylı emisyonlarını kolay bir şekilde güncel mevzuata göre hesaplayarak raporlayabilmektedir.

Karbon Ayak İzi Hakkında İstatistiksel Veriler

Farklı ülkelerin karbon ayak izi verilerini toplayın ve bu verileri analiz ederek karşılaştırmalar

yapın. Dünya genelindeki karbon ayak izi eğilimlerini ve trendleri inceleyerek, insan faaliyetlerinin çevreye olan etkisini göstermeyi amaçlayın.

4,8

Kişisel karbon ayak izi, kişinin yaşam tarzı, enerji tüketimi, seyahat alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Dünya genelinde kişi başına ortalama karbon ayak izi ortalama olarak 4,8 ton CO2e'dir.

36,44

Dünya genelinde, insan aktivitelerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonları son yıllarda hızla artmaktadır. 1990'larda yılda ortalama 22 gigaton CO2 salınırken, bu rakam 2019'da 36,44 gigaton CO2'ye yükselmiştir.

2050

Karbon ayak izinin azaltılmasının, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önemli bir adım olduğunu göstermektedir. İklim değişikliği ile mücadele etmek için 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi belirleyen ülkelerin sayısı artmaktadır.

Karbon Ayak İzinizi Ölçün, Geleceğe İz Bırakın

CarbonIt haberin olsun.